رصد بازنمایی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در محتوای نوشتاری رسانه‌های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی آینده پژوهی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

2 کارشناس پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

10.22034/qjo.2023.383684.1302

چکیده

چکیده
هدف: «هدف» این تحقیق، «رصد گفتمان و بازنمایی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در محتوای نوشتاری رسانه‌های داخلی» به‎منظور «آگاهی از میزان مباحث مطرح شده درخصوص سیاست‎های مذکور در رسانه‎های مورد مطالعه و ارائه مدلی برای ایجاد، ارتقاء و استمرار گفتمان حاکم بر سیاست‎های کلی تامین اجتماعی در جامعه در محدوده مورد نیاز است».
روش: روش‎شناسی» تحقیق «تعقلی» (مبتنی بر استدلال‌های عقلی) و «روش» آن، «تحلیل محتوای کیفی» بوده و تلاش شده تا با درنظر گرفتن «قاعده‎ی علمی تحدید حدود تحقیق»، چگونگی بازنمایی «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» در مطبوعات و سایت‌های اینترنتی «رصد» و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور، ابتدا مطالب منتشر شده در بیش از 50 عنوان یادداشت، مصاحبه و مقالات منتشر شده در مطبوعات و سایت‌های اینترنتی (محتوای نوشتاری) از زمان ابلاغ سیاست‌ها در تاریخ 1401/1/21 تا 1401/6/15، گردآوری، سپس با استفاده از روش مذکور و «ابزار کدگذاری موضوعی»، «طبقات مفهومی مترتب» تولید و مورد تحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در ابتدای زمان ابلاغ و تا اواسط تیر ماه سال 1401، مورد توجه رسانه‌ها بوده و مطالب متنوعی در این‎خصوص منتشر شده، اما از نیمه دوم تیر و ماه‌های مرداد و شهریور، تعداد مطالب و حجم آن‌ها کاهش یافته است. در مطالب منتشر شده هم، عمدتاً موضوعاتی مانند «تجلیل از سیاست‌های کلی»، «اثرگذاری آن‎ها بر سازمان تأمین اجتماعی»، «عدالت اجتماعی»، «تأمین اجتماعی چندلایه»، «خانواده و فرزند آوری» و «بدهی‌های معوق دولت به سازمان»؛ که از سال‎های گذشته باقی مانده، مطرح ‌شده‌اند. منابع عمده انتشار مطالب، سخنان و یا مصاحبه‌های مسئولان «سازمان تأمین اجتماعی» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نقش ناچیزی در رسانه‌ای کردن و تولید گفتمان سیاست‌های کلی داشته‌اند. هم‎چنین، در این تحقیق، مدلی برای «روش تولید، تقویت و استمرار گفتمان سیاست‎های کلی تأمین اجتماعی» ارائه شده؛ که با استفاده از آن می‎توان ضمن رصد گفتمان مذکور، اندازه آن‎را در حد لازم و کافی مورد نیاز، تنظیم و هدایت کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of general social security policies In the written content of domestic media

نویسندگان [English]

  • Ali Jafar Dehkordi 1
  • Awat Rezania 2
1 Head of social security research institute
2 Social Security Organization Research Institute
چکیده [English]

 
Objective: The object of this research is to monitor the discourse and representation of “general policies of social security” in the content of Iranian media (websites and press (in order to find out the amount of debates raised about this policies and to provide a model for creating, promoting and the continuation of the discourse governing the “general policies of social security” in the society.
Methodology: The methodology of research is "rational" and its "method" is "qualitative content analysis" and referring to a “scientific rule of delimitation of research", we tried to monitor the "general policies of social security" in the press and websites. For this purpose, firstly, we analyzed more than 50 notes, interviews and articles، published in the press and websites (written content) from the time the policies were announced on 2022-04-10 to 2022-09-06, then Using the mentioned method and "thematic coding tool", "ordered conceptual layers" have been produced and analyzed.
Findings: The results of this study show that "general social security policies" were at the focus of the media at the beginning of the announcement and until the middle of July 2022, various contents were published in this regard, but from the second half of July and August and September, The number of contents and their volume has been reduced. In the published contents, mainly topics such as "celebration of general policies", "their effect on the social security organization", "social justice", "and multi-tiered social security", "family and childbearing" and "overdue debts of the government to Social Security Organization"; which are left over from the past years, have been raised. The main sources of publishing contents were speeches or interviews of the officials of "Social Security Organization" and "Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare". The other pension funds have played a minor role in mediating and producing general policy discourse. Also, in this research, a model for "the method of producing, strengthening and continuing the discourse of general social security policies" is presented; which can be used to monitor the mentioned discourse, adjust and direct its size as necessary and sufficient.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • general social security policies
  • media
  • press
  • discourse creation