دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 65، مهر 1401، صفحه 1-190 
طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری،کشف و برخورد)

صفحه 33-62

10.22034/qjo.2023.382465.1301

الهه هوشمند؛ علی وفایی؛ هادی طهرانی؛ وحید قوامی؛ الهه دقیق بین؛ مرجان وجدانی؛ هادی زمردی نیت؛ نجمه بخت آزما


سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 123-148

10.22034/qjo.2023.381399.1299

اسماعیل لقمانی دوین؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمود هوشمند؛ محمدحسین مهدوی عادلی