کتابشناسی؛ The Handbook on Child Welfare Practice

مطالب عمومی

چکیده

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب "The Handbook on Child Welfare Practice" معرفی شده است. این کتاب تحقیقات
پیشرفته و بهترین شیوه‌ها در زمینه رفاه کودکان را در متنی گنجانده است که هدف آن آموزش و اصلاح مهارت‌های پیشرفته رفاه کودک برای متخصصان رفاه کودک است.

عنوان مقاله [English]

Bibliography, The Handbook on Child Welfare Practice