شاخص هزینه زندگی خانوار بازنشسته با استفاده از اجزا سبد مصرفی خانوار هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/qjo.2023.389531.1311

چکیده

هدف: سیستم‌های تأمین اجتماعی‌ تحت‌تأثیر بحران‌های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب‌پذیر شده‌‌‌‌اند. وقتی تورم با شرایط رکودی‌ همراه می‌گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی‌ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می‌شود. حتی اگر شرایط رکودی‌ به رونق تبدیل شود، تأثیری‌ بر نیروهای‌ خارج از بازار کار نخواهد داشت‌. بنابراین تنها راه دور کردن‌ این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن‌ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.
روش: ‌معیار معمول دراین‌رابطه‌ شاخص CPI می‌باشد، که از منظر اندازه‌گیری هزینه زندگی‌، دچار اشکالات اساسی است‌. به همین دلیل‌، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری‌بگیران‌ را براساس‌ سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است‌.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، به‌دلیل‌ تورم بالاتر در گروه خوراکی‌ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به‎دلیل‌ مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق‌ جایگزینی اقلام اساسی با ارزش‌ غذایی کمتر، تعدیل شده است‌. در مواردی این جایگزینی‌ به‌ویژه‌ برای گروه‌های‌ حساس می‌تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در‌غیاب برنامه فقر‌زدایی، جبران کاهش رفاه‌ ناشی از شوک‌های اقتصادی‌، فشار بر منابع صندوق‌های‌ بازنشستگی را دوچندان می‌کند. در تورم‌های‌ بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد ‌(کاهش سهم پس‎انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق‌های‌ بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می‌دهد.
نتیجهگیری: در شرایطی که در ‌ازای هر‌عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل‌ دریافت‌کننده‌ قرار دارد، بدیهی است‌ منابع صندوق قادر به تأمین‌ هزینه زندگی‌ مستمری‌بگیران نخواهد بود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The cost of living Index of the retired household, using the components of the target household's consumption basket

نویسنده [English]

  • soheila parvin
economics Departman university of Allameh Tatabaei
چکیده [English]


Social security systems have become vulnerable during economic crises, increase in the elderly population, inefficiency and slow adjustment in the labor market. When inflation is accompanied by stagnant conditions, the labor market recession and the decrease in asset yield increase the demand for support. Even if stagnant conditions turn into prosperity, it will not have an impact on Those who outside the labor market. Therefore, the only way to avoid poverty is, to adjust their income. The purpose of this study is to determine the cost of living index based on the consumption basket of retired households. This study considers the cost of living index based on the consumption basket of the retired household. The results showed that, due to the higher inflation in the food group and its high share in their total expenditure, this group has a fundamental influence in the trend of the total household expenditure. Due to minimal consumption, a part of the price increase has been adjusted by replacing basic items with lower nutritional value. In the absence of a poverty alleviation program, compensation decline in welfare caused by economic shocks will have doubles pressure on the resources of pension funds. In a situation where there are even two or more generations of recipients for each member of the fund, fund's resources will not be able to cover the living expenses of the pensioners. It is necessary to revision the structure of the social security system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of living
  • pensioners household
  • inflation