نقش هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتری در تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مالی شعبه 2 تأمین اجتماعی‌ ایلام

2 رئیس شعبه 2 تأمین اجتماعی ایلام

10.22034/qjo.2024.403196.1333

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف‌ بررسی نقش هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتری در تأمین اجتماعی‌ انجام شده است.
 روش: این پژوهش از لحاظ‌ هدف ذیل پژوهش‌های نظری قرار می‌گیرد که با رویکرد توصیفی مروری انجام شده است. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.
 یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده‌ مشخص شد که ترکیب هوش مصنوعی با مدیریت رابطه با مشتری به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که فرآیندهای کسب‌وکار را بهتر مکانیزه کنند، ارتباطات  را توسعه دهند و مفیدترین پاسخ‌ها را به مشتریان ارائه دهند. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت رابطه با مشتری به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا اطلاعات مشتری را بهتر سازمان‌دهی‌ کنند و راحت‌تر به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. این اطلاعات شامل جزئیات تماس، اطلاعات جمعیت شناختی، تاریخچه ارتباطات، تاریخچه خرید و سایر داده‌های‌ مربوطه است که برای ایجاد فرصت‌های‌ فروش و ارائه خدمات بهتر به مشتریان استفاده می‌شود. با استفاده از هوش مصنوعی، شرکت‌ها می‌توانند بخش‌بندی‌ دقیقی از سرنخ‌ها و مخاطبین ایجاد کنند تا روابط بهتری با مشتریان بالقوه ایجاد کنند.
 نتایج: باتوجه‌به‌ بزرگی جمعیت مشتریان سازمان تأمین اجتماعی‌، به‌نظر‌ می‌رسد که با استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت رابطه با مشتری این سازمان قادر است میزان رضایت مشتری و به‌تبع‌ آن، بهره‌وری و عملکرد این سازمان را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای‌ بهبود بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of artificial intelligence in customer relationship management in social security

نویسندگان [English]

  • zohre taheri 1
  • hamid bahadori 2
1 financial officer of the 2nd social security branch of Ilam
2 Head of the 2nd Social Security Branch of Ilam.
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to investigate the role of artificial intelligence in customer relationship management in social security.
Method: In terms of the purpose, this research is under the theoretical research that was conducted with a descriptive review approach. In this research, a library method was used to collect data. Findings: Based on the results obtained, it is clear that combining generative artificial intelligence with customer relationship management allows companies to better automate business processes, develop more personalized communications, and provide the most useful answers to customers. Using artificial intelligence in customer relationship management helps businesses organize customer information better and access that information more easily. This information includes contact details, demographic information, communication history, purchase history and other relevant data that is used to generate sales opportunities and provide better customer service. Using artificial intelligence, companies can create accurate segmentation of leads and contacts to build better relationships with prospects and customers.
 Conclusions: Considering the size of the social security organization's customer population, it seems that the use of artificial intelligence in managing the relationship with the organization's customers can significantly improve the level of customer satisfaction and, consequently, the productivity and performance of this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial intelligence
  • customer relationship management
  • social security
  • big data analysis