کتابشناسی: معرفی کتاب «آشنایی با نظام مالی بیمارستانی بر اساس گروه‌های مبتنی بر تشخیص در قاره اروپا»

مطالب عمومی

چکیده

کتاب «آشنایی با نظام مالی بیمارستانی بر اساس گروه‌های مبتنی بر تشخیص در قاره اروپا» توسط 4 نفر از اساتید مطرح اروپا در زمینه مراقبت‌های سلامت (بوسه، گیسلر،کونتین، ویلی) و با همکاری  کشورهای (بلژیک، فنلاند، ایرلند، هلند، نروژ، اسلونی، اسپانیا، سوئد) ، سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه اروپا، بانک سرمایه گذاری اروپا، بانک جهانی، اتحادیه ملی صندوق بیمه سلامت  فرانسه، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و مدرسه بهداشت و پزشکی لندن نوشته شده است و توسط انتشارات مک گروهیل  در نیویورک چاپ گردیده است.
در این کتاب انواع نظام‌های پرداخت جبران خدمات بیمارستانی بستری معرفی شده و مزایا و معایب هر کدام از آنها تشریح شده است. همچنین مزایای استفاده از روش پرداخت برمبنای گروه‌های تشخیص مرتبط(DRG) بیان گردیده و تجارب کشورهای اروپایی که از این سیستم استفاده کرده‌اند توضیح داده شده است.
کتاب از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: قسمت اول شامل 10 فصل است که در مورد نحوه مبانی نظری و ادبیات مربوط به DRG از جمله نحوه پیدایش این سیستم در کشور آمریکا و کاربرد آن در قاره اروپا، انواع سیستم‌های DRG  در اروپا و نحوه نیل به اهداف اجرای آن، توضیح نحوه تخصیص بودجه از سیستم گلوبال به سیستم DRG، بررسی و توضیح انواع گروه های طبقه بندی بیماری‌ها، چگونگی محاسبه بهای تمام شده خدمات سلامت در این سیستم ، بررسی پیامدهای اجرای سیستم پرداخت جبران خدمات بیمارستانی و تأثیرات آن بر کارایی در بیمارستان‌ها و همچنین بر روی شفافیت، کارایی و کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌ها بحث می‌کند.
در قسمت دوم که مشتمل بر سیزده فصل است، در هر فصل به تجربه کشورهای اروپایی که این نظام در آنها اجرا شده است، شامل اتریش، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایرلند، سوئد، نروژ، دانمارک، استونی، فنلاند، لهستان، پرتغال، اسپانیا، هلند می‌پردازد.

عنوان مقاله [English]

Bibliography