رفتار هزینه در عرصه خدمات بهداشتی درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

"از لحاظ محاسبات جبری،هزینهءهای کل( TC )معادل هزینه‌های ثابت( FC )به اضافه هزینهء متغیر هر واحد( VC u )ضربدر کمیت واحدهای‌[خدمات‌]ارائه‌شده( Q )است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) مراکز(واحدهای)مسئول بودجه‌1(درآمد-هزینه) هزینه‌ها در جایی شکل می‌گیرند. اکنون همهء هزینه‌های مرکز یا مراکز بعدی(از جمله هزینه‌های تخصیص‌یافته از اجاره‌بها و خدمات شهری)در سلسله مراتب، (در این نمودار،دفتر امور اجرایی)به باقیمانده مراکز مسئول بودجه(هزینه-درآمد)تخصیص‌ داده می‌شوند. در این مثال همهء هزینه‌های دفتر اجرایی(منجمله هزینه‌های تخصیص داده‌شده‌ به دفتر امور اجرایی از بابت اجاره‌بها و خدمات شهری)،با استفاده از معیار مناسب تخصیص، به دیگر مراکز مسئول بودجه(هزینه-درآمد)باقیمانده تخصیص داده می‌شوند. ادامه تخصیص تقلیل-گام‌به‌گام (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودارهای شماره 5 و 6 باقیمانده فرآیند شیوه تقلیلی-گام‌به‌گام تخصیص هزینه را،با همه‌ هزینه‌هایی(از جمله هزینه‌های تخصیص داده‌شده از واحدهای سطوح بالاتر)که از هریک از لایه‌های بعدی مراکز مسئول بودجه(هزینه-درآمد)تخصیص می‌یابد،نشان می‌دهد. این روش(بالا-پایین)،زمانی‌که هزینه متغیر به ازای واحد بدون تغییر باقی بماند و هنگامی‌که هزینه‌های ثابت در طول دورهء زمانی مورد استفاده تغییر نکند،بسیار کارآمد است. این شیوه،زمانی‌که هزینه‌های ثابت به میزان وسیعی دستخوش تغییر می‌شوند(مثلا،زمانی‌که‌ صورتحسابهای خدمات شهری در ماههای زمستان و تابستان با یکدیگر بسیار متفاوت است،یا زمانی‌که تاسیسات جدیدی در فاصله ماههای با حجم کار بالا و حجم کار پایین مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند)از قابلیت اتکای کمتری برخوردار است. توجه کنید که 000,38 دلار هزینه ثابت بخش‌ کودکان هزینه‌های بالاسری تخصیص داده شده است که کلینیک نمونه می‌باید حتی اگر هیچ‌ فعالیتی در آنجا وجود نداشته باشد آن را تحمل کند."

عنوان مقاله [English]

Cost behavior in the field of health services

نویسنده [English]

  • abolghasem poorreza