تحولات تاریخی و ویژگیهای کار اجتماعی در ویتنام امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این نوشتار با تأکید بر تبدیل کار اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای مدرن، ویژگی های اجتماعی ویتنام در دوران پیش از استعمار فرانسه (قبل از ۱۸۶۲)، دوران استعمار فرانسه (۱۹۴۵-۱۸۶۲)، دوران پس از استعمار فرانسه در ویتنام جنوبی (۱۹۵۴-۱۹۴۵) و دوران استعمار جدید آمریکایی ها (۱۹۷۵-۱۹۵۴) را توضیح داده، تحول در کار اجتماعی در ویتنام را ناشی از سه رویداد همزمان می داند: بازگشت نخستین مددکاران اجتماعی آموزش دیده از خارج، حضور گروه سازمان ملل متحد برای ایجاد نخستین مدرسه مددکاری اجتماعی، و درگیر شدن همان مددکاران اجتماعی آموزش دیده در نهضت آزادی بخش ملی.در ادامه مقاله، ۲۵ سال دوران سوسیالیستی (انقلاب) تحت دو عنوان دوران ریاضت (۱۹۸۵-۱۹۷۵) و دوران تغییر و اصلاح (۲۰۰-۱۹۸۶) تبیین شده است. این مقاله تصریح می کند که در ویتنام، قاطبه مردم به کار اجتماعی آشنایی دارند؛ اما شناختن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، تازه آغاز شده است. همچنین در این کشور بین ارزش های کار اجتماعی (از منظر عوام: انواع کارهای خیریه) و گرایش های سوسیالیستی کنونی، تضادی موجود نیست؛ ضمن این که در ساختار کنونی، عوامل بسیاری موجود وجود دارد که از کار اجتماعی حمایت می کنند.مؤلف در پایان مقاله بر آن است که هرچند کار اجتماعی اکنون در ویتنام وضعیت دشواری دارد، اما بی گمان تاریخ نشان خواهد داد که در ساختن و نو کردن کشور چه نقش مهمی ایفا کرده است

عنوان مقاله [English]

Historical Developments and Features of Social Work in Vietnam Today

نویسندگان [English]

  • n T
  • hormoz homayunpur