پدیده جهانی شدن به دو روایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مطلب، خلاصه ای از مناظره دو مؤلف ومفسر سرشناس امور بین الملل در مورد مقوله «جهانی شدن» و آینده پدیده «ملت – دولت» است. رابرت کپلن و تامس فریدمن با دیدگاه هایی کاملاً متفاوت حول این موضوع با یکدیگر گفتگو می کنند که «آیا جهانی شدن سرانجام موجب تحکیم و تقویت«دولت» می شود یا موجب ضعف و نابودی آن؟ و آیا جهانی شدن در نهایت امر به یکپارچه شدن دنیا می انجامد یا به انقلاب ها و خشونت های بیشتر»؟این نوشتار، نخست دیدگاه فریدمن را در مورد «جهانی شدن» تبیین می کند: «یکپارچه شدن بازارها، امور مالی و تکنولوژی به نحوی که دنیای ما را تنگ تر می کند». کپلن نیز ضمن توضیح خود می گوید: «جهانی شدن الزاماً مترادف با خبرهای خوش نیست، فقط خبر است».
نقش دولت و حکومت در فرایند جهانی شدن و وضع ملت – دولت ها، فرهنگ ها و هویت های منطقه ای و ملی و محلی ، ارزش ها و مذهب، آزادی و مردم سالاری در فرایند جهانی شدن، مورد نقد و تأمل فریدمن و کپلن قرار گرفته و دو طرف بحث، دیدگاه های متفاوتی عنوان کرده اند.

عنوان مقاله [English]

Globalization in two versions

نویسنده [English]

  • naser movafaghiyan