شش مشکل در خصوصی سازی تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از:
۱٫ خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛
۲٫ خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛
۳٫ خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛
۴٫ خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛
۵٫ خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛
۶٫ در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد.
در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل ۵۴ درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد

عنوان مقاله [English]

Six Problems in Social Security Privatization

نویسنده [English]

  • bob ma