رشد اقتصادی و کاهش فقر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فقر مسئله ای چند بعدی است که علاوه بر جنبه اقتصادی، جنبه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز شامل می شود. از این رو نمی توان آن را منحصراً با سیاستهای اقتصادی برطرف کرد، بلکه در بطن راهبردهای جامع کاهش فقر به مجموعه ای از معیارها و سازوکارهای جامع و هماهنگ نیاز است. با این حال مهمترین عامل تأثیرگذار بر فقر، رشد اقتصادی است و ثبات در سطح کلان اقتصاد برای رسیدن به نرخ رشد پایدار و بالا ضروری است. بنابراین دستیابی به ثبات در اقتصاد کلان باید مهمترین جزء راهبردهای کاهش فقر باشد. ثبات در سطح کلان اقتصاد به خودی خود تضمین کننده نرخ بالای رشد اقتصادی نیست. در موارد بسیاری دستیابی به نرخ بالا و پایدار رشد، به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات اصلاح ساختاری نظیر اصلاحات قانونی، خصوصی سازی اصلاحات در زمینه خدمات شهری، توسعه حاکمیت و راهبری، آزادسازی تجارت و اصلاح بخش بانکی بستگی داشته است.

عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Poverty Reduction

نویسنده [English]

  • hesam nikupour