بررسی روند واگذاری سهم درمان (یا پورسانتاژ) به برخی کارفرمایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "سازمان می‌تواند ضمن ریشه‌یابی علل درخواست واگذاری درمان که همانا فاصله در حال‌ افزایش بین پوشش هزینه‌ها از سوی بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های واقعی‌ درمان است،در کوتاه مدت به اصلاح درصدهای فوق بپردازد تا لااقل در این میان کمتر متضرر گردد و در طولانی مدت به اصلاح مواد قانونی مرتبط در این زمینه بپردازد به گونه‌ای‌ که با قوانین صندوق‌های بیمه‌ای کشورهای مترقی هماهنگ باشد و حتی الامکان از بازگشت‌ افراد خارج شده از صندوق جلوگیری نماید. ب:در گام بعدی اطلاعات لازم از قبیل میانگین هزینه‌های درمانی یک خانواده در سنین‌ اشتغال و دوران بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی براساس نمونه‌گیری(برای‌ درمان مستقیم)و نیز اطلاعات موجود در دفاتر اسناد پزشکی(برای درمان غیر مستقیم) به روش گذشته‌نگر برآورد گردید. از آنجا که هدف ما تعیین مقدار هزینه صرف شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای‌ دو گروه شاغل و مستمری‌بگیر بود،از لحاظ متدولوژیک باید در بخش درمان مستقیم قیمت‌ تمام شده هرخدمت‌1را در مورد استفاده ضرب و برای هرگروه محاسبه می‌کردیم،اما چون‌ قیمت تمام شده خدمات قبلا محاسبه نشده،امکان استفاده از این روش وجود نداشت. همان‌گونه‌ که ذکر شد،مهم‌ترین انگیزه کارفرمایان و کارکنان برای واگذاری درمان،پر کردن فاصله‌ا است که هم‌اکنون بین پوشش هزینه‌ها از سوی بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های واقعی درمان ایجاد شده است. 3. این پژوهش اطلاعاتی اولیه را درباره مقایسه وضعیت درصدهای فعلی(7%سهم کارفرما و 2%سهم سازمان)با هزینه‌های درمانی یک خانوار شاغل و یک خانوار مستمری‌بگیر به‌ دست داده و براساس یافته‌ها تسهیم 6%سهم کارفرما و 3%سهم سازمان را پیشنهاد می‌کند ولی برای استحکام پایه‌های علمی مطلب،انجام پژوهش‌های دیگر به همراه محاسبات‌ آکچوئری و محاسبه نرم تورم در دوره‌های زمانی مفید خواهد بود."

عنوان مقاله [English]

Review the process of transferring the share of treatment (or exposure to some employers)

نویسنده [English]

  • masud ferdosi