دوره و شماره: دوره 8، شماره 3-4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1385، صفحه 1-436 
هدفمندسازی یارانه های بخش سلامت

صفحه 115-126

ایروان مسعود اصل، دکتر علی اخوان بهبهانی


مراقبت های سلامتی در فنلاند

صفحه 295-338

مترجم: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع علی محمد گودرزی