بیمه مراقبت های بلند مدت در راستای تامین اجتماعی: مطالعه موردی ژاپن

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Long-term Care Insurance for Social Security: A Case Study of Japan

نویسنده [English]

  • saeed sehat