چگونه مراقبت های سلامتی همگانی می تواند بر تصمیم گیری در مورد کار و بازنشستگی تاثیر گذار باشد؟


عنوان مقاله [English]

How can public health affect decision making on work and retirement?

نویسنده [English]

  • mahdi molayi