بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و در جهان امروز فناوری های نوین در حال پیشرفت و تکامل چشم گیری است. سازمان هایی می توانند در جهان امروز در عرصه رقابت باقی بمانند که بتوانند منابع انسانی خود را که رکن اصلی سازمان ها می باشد را با این تغییرات شتابان هماهنگ نمایند، شایان ذکر است که آموزش نقش اصلی را در این تغییرات بر عهده دارد و سازمان ها باید تلاش کنند تا با آموزش دانش کارکنان خود را منطبق با تغییرات شتابان جهانی افزایش دهند.

عنوان مقاله [English]

Investigation and Pathology of the Social Security Staff Training System

نویسنده [English]

  • mahdi noruziyan