تحلیل تاثیر حوادث ناشی از کار بر هزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران در سال های 1370 تا 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Work-related Accidents on the Costs of the Social Security Organization of Iran from 1991 to 2010

نویسنده [English]

  • mostafa arji