بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با کاهش تعارض غیر کارکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Dimensions of Social Capital and Reduction of Non-Functional Conflict

نویسنده [English]

  • aflatoon amiri