مسئولیت های کیفری، مدنی و اداری پزشکان، کادر درمانی و شخصیت های حقوقی واحد درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Criminal, civil and administrative responsibilities of physicians, medical staff and legal persons of the unit of treatment

نویسنده [English]

  • keyvan alvandipour