بررسی نقش آکچوئری در نظام تامین اجتماعی (با تاکید بر بیمه های اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Surveying the Role of Actuary in Social Security System (Emphasizing the Social Insurance Sub-System)

نویسنده [English]

  • zahra asadi