نقش و مسئولیت دولت در برنامه ریزی بخش بهداشت و درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The role and responsibility of the government in planning the health sector

نویسنده [English]

  • monire sadat saadatmand