بررسی وضعیت تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی از سال 1374 تا سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Study of the status of tariffs for diagnostic and therapeutic services from 1995 to 2014

نویسنده [English]

  • farhad koohi