بررسی رابطه بین مخارج سازمان تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Expenditures of Social Security Organization and Economic Growth in Iran

نویسنده [English]

  • mirhojjat najafi nasab