ارتباط بین میزان تحلیل رفتگی با خودکارآمدی کارکنان اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Legal Codes Premium deductions from excessive overtime of government employees under the Social Security Act...

نویسنده [English]

  • mohsen abdolahi dehkordi