کارکرد توسعه سرمایه انسانی و نوآوری بردرآمد در سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Function of Human Capital Development and Income Innovation in Social Security Organization

نویسنده [English]

  • anahita goodarzi