روش های تامین مالی برنامه های توسعه و سیاست اجتماعی: لزوم بازتوزیع بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Methods of financing development programs and social policy: the need for international redistribution

نویسنده [English]

  • mehdi ebrahimi