تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های مستمری با رویکرد پایداری صندوق ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of the rules and regulations governing pension systems with the stability approach of the funds

نویسنده [English]

  • mojtaba ghasemi