مروری بر نظام های مستمری در کشورهای منتخب جهان و مقایسه تطبیقی آن با سیستم مستمری سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

A review of pension systems in selected countries of the world and its comparative comparison with the social security organization pension system

نویسنده [English]

  • mojtaba ghasemi