اقتصاد سیاسی اصلاحات مستمری : آموزه هایی برای اصلاحات طرح های مستمری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Political Economy of Pension Reforms: Teachings for Reforming Pension Schemes in Iran

نویسنده [English]

  • mojtaba ghasemi