بررسی قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند از منظر اصول و قواعد حاکم بر حقوق تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Law on the Determination of the Task of Persons who paid ten years and less the premium in terms of the principles and rules governing social security rights

نویسنده [English]

  • shima talebipour