بدهی دولت به تامین اجتماعی: منشا قانونی، بررسی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی در افق1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

چکیده

چکیده:
    سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت‌پوشش خود دارد و بزرگ‌ترین صندوق تأمین‌کنندۀ درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره ‌خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزایندۀ سازمان را بر این امر واداشته تا به‌منظور حفاظت از حق­بیمه­ها و حقوق مستمری­بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی­های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه­مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در‌صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیۀ مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت به‌منظور حفظ حقوق­ بیمه­شدگان و مستمری­بگیران حکایت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government debt to Social Security Organization: Legal roots, determinant factors and projection on 1400

نویسنده [English]

  • abbas khandan
Researcher at Social Security Research Institute. Email: khandan.a@ssor.ir
چکیده [English]

Social security organization in Iran covers more than half of the country’s population and is the biggest pension fund in Iran. Future life and fate of many depends on this organization’s destiny. Unsuitable situation of the fund due to low dependency ration and increasing deficit has forced the organization to cash in government debt as mean to protect its beneficiaries. This article, at first, investigates legal roots resulting into this amount of unpaid debt by government. Then, as the second step, an autoregressive distributed lags model is employed to study short and long term impact of various factors and different last regulations. It was shown that government debt from 850 thousands billion rials in 1993 will be increased to 4500 thousands billion in 1400, based on status quo scenario. This huge amount of debt beside bad financial situation of government indicates the necessity of reimbursement of debt in order to protect insurers and pensioners.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • public debt