پوشش تأمین‌اجتماعی برای کسب‌و‌کار مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

    امروزه بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری و کسب‌وکارها به‌صورت مجازی و با استفاده از اینترنت صورت می‌گیرد. در این فرایند، بانکداری الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادلات را فراهم آورده است. شکل‌گیری شرکت‌های مجازی و اینترنتی، موجب رونق کسب‌و‌کار مجازی و سود‌آوری فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن فراهم آورده است. قوانین حمایتی کشور، دارای کاستی‌های زیادی در حمایت از مشاغل مجازی و شاغلین این نوع از کسب‌وکارها می‌باشند. قانون تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک قانون قدیمی، همانند بسیاری از قوانین جاری کشور، در ارتباط با فضای کسب‌و‌کار مجازی حاوی مقررات خاصی نمی‌باشد. در‌حالی‌ که زمینه و دلایل تشکیل بنیادی تحت‌عنوان تأمین‌اجتماعی، ایجاب می‌نماید که مشاغل مجازی نیز تحت شمول و حمایت مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند. در این مقاله زیرساخت‌ها، چالش‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با تأمین‌اجتماعی برای مشاغل مجازی بررسی گردیده و لزوم پوشش بیمه‌های اجتماعی برای شاغلین مشاغل مجازی مورد تحلیل و تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Security Coverage for Virtual Businesses

نویسنده [English]

  • mostafa elsan
beheshti
چکیده [English]

Today, a significant portion of business and business transactions are done virtually by using the Internet. In this process, e-banking provides the opportunity to pay for these services and exchanges. The formation of virtual and Internet companies has boosted the virtual business and profits the virtual space for users and employees. The Iran's supportive Acts have many vague in supporting virtual businesses and employees of these types of businesses.
The social security Act, as well as many of the ancient Acts of the Iran, does not contain specific provisions regarding the virtual business environment. While the grounds for establishing a foundation under the heading of Social Security Organization require that virtual businesses be included and protected by social security provisions.
This paper examines the infrastructure, challenges and laws and regulations related to social security for virtual businesses. Also, the necessity of covering social insurance for the employees of virtual businesses has been analyzed and emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Social security
  • Cyber Business
  • Challenges
  • Regulations