بررسی عملکرد مالی بیمارستان‌های منتخب سازمان تأمین‌اجتماعی در سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و خدمات بهداشتی دانشگاه ایران

چکیده

   تغییر سبک ادارۀ بیمارستان­ها به‌عنوان یکی از راه­های ارتقاء شاخص­های کارایی و کیفیت معرفی می‌شود. به‌منظور شناخت وضع موجود بیمارستان­های سازمان تأمین‌اجتماعی و دستیابی به شاخص­های جهت تصمیم­گیری برای تغییر شیوۀ ادارۀ آنها و در صورت تغییر شیوۀ اداره، ارزیابی دوره­ای تأثیر آن در شاخص­های مذکور،  مقرر شد که مطالعه­ای با رویکرد هزینه – منفعت در شش بیمارستان منتخب سازمان شامل شهید معیری تهران، دکتر غرضی اصفهان، استاد عالی‌نسب تبریز، امام رضا (ع) ارومیه، فارابی مشهد و حضرت معصومه (س) کرمانشاه صورت گیرد.
مطالعۀ حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر می باشد:
                ·          تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت در بیمارستان­های منتخب چه میزان است؟
                ·          وضعیت شاخص‌های مرتبط با خدمات سرپایی و بستری در سال 1394 چگونه است؟
                ·          نسبت درآمد به هزینۀ بیمارستان­های منتخب در سال 1394 با احتساب تعرفۀ دولتی و تعرفۀ عمومی غیردولتی چگونه است؟
                ·          سهم هر یک از دو حوزۀ بستری و سرپایی از کل هزینه­های بیمارستان­های منتخب چه مقدار بوده است؟
                ·          هزینۀ هتلینگ (هزینۀ اقامت بیمار) به تفکیک بیمارستان­های منتخب در سال 1394 چقدر بوده است؟
    در این مطالعه با استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم­های اطلاعاتی بیمارستان (شامل سیستم­های حقوق و دستمزد، اموال، انبارداری، پرسنلی، ثبت و پردازش آمار و ...) سعی شده است که هزینۀ ­تمام­شده هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان تعیین شود. به‌همین منظور از سیستم هزینه­یابی جذبی و به‌روش مرحله­ای، شناسایی هزینه­ها و تخصیص آنها به مراکز مسئولیت صورت گرفته است. پس از گردآوری داده­های مورد نیاز، داده­ها در نرم‌افزار Excel وارد شد و در ادامه، ارزیابی­های لازم جهت کسب اطمینان از صحت و درستی اطلاعات مذکور انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of financial performance of selected hospitals of Social Security Organization in 1394

نویسنده [English]

  • ali abotorabi
iran
چکیده [English]

In order to find out the current status of social welfare organizations' hospitals and to obtain indicators for their periodic evaluation of their performance, a cost-benefit study was conducted in six selected hospitals of the organization, including Shahid Mo'ayeri-e Tehran, Dr. Garazi-e Esfahan, Aali Nasab-e Tabriz, Imam Reza-e Urmia, Farabi-e Mashhad and Hazrat-e Masoumeh-e Kermanshah.
In this descriptive study, by extracting the required information from the hospital's information systems, it is tried to determine the cost of each hospital liability center. For this purpose, a system of absorption costing and a stepwise method, identifying costs and allocating them to the responsibility centers has been made. Collected data was processed by Excel software.
The findings showed that in 1994, in terms of public sector tariffs, the revenues of the hospitals covered 60 to 90 percent of their costs, and the cost of hospitality hotel services was higher than the approved tariffs. It seems that with the existing structure, the introduction of more tariffs (such as public non-governmental tariffs) could, to a certain extent, provide Basis for the autonomy of hospitals. This conclusion, assuming that other conditions are stable, will be correct, and in addition to the cost and revenue, attention should be paid to the dimensions of quality, equity and access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • hotel services
  • health care tariffs