سرمایه‌گذاری بهینه در طرح‌های بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

   مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از مسائل مهم و جاری در اکثر کشورهااست. به‌دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ‌و‌میر، صندوق‌های بازنشستگی با مشکل عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی در قبال افراد بیمه‌شده مواجه‌ هستند. صندوق‌های بازنشستگی در جهان به‌طور غالب از نوع مزایای معین است که در این سیستم تمامی ریسک‌های صندوق (اعم از سرمایه‌گذاری، طول عمر و ...) بر‌عهدۀ خود صندوق بازنشستگی می‌باشد. با توجه به تغییرات بین نسلی، سن امید به زندگی و تضمین مزایای فرد بیمه‌شده در طرح‌های مزایای معین، اکثر صندوق‌های بازنشستگی دارای تعهدات تأمین‌مالی نشده هستند. از راه‌‌حل‌های ارائه‌شده برای این مسئله، می‌توان به تبدیل سیستم صندوق‌های بازنشستگی به مشارکت معین نام برد. در این سیستم‌ها ریسک‌های صندوق به‌سمت فرد بیمه‌شده منتقل می‌شود. اما این طرح‌ها نیز نیاز به ضمانت‌هایی برای فرد دارد. یکی از انواع ضمانت‌ها، تضمین نرخ بازگشت سرمایه یا همان بازده سرمایه‌گذاری است که در این مقاله به‌طور کامل بررسی شده است و در قالب اختیار ضمانت طراحی و قیمت‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Investment in Mixed Pension Plans with Guaranteed Retirement Benefits

نویسنده [English]

  • ali rezaei
Department of Mathematics , Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Pension funds problems are one of current major issues in many countries. Due to increased life expectancy and reduced mortality, pension funds faced with inability to meet financial obligation to the insured persons. Pension funds in the world are mainly of the type Defined Benefit (DB) that in this kind of systems all risks (investment risk, longevity risk, and etc.) are borne by the provider. Due to the intergenerational changes of the age of life expectancy and guarantee benefits of insured person in the DB plans, most of Pension funds have not provided financial obligation. One of the solutions for this problem is converting DB system to Defined Contribution (DC). In these systems, the risks of pension funds transferred to insured person. But, this plans also requires some guarantees for that person such as guaranteeing the return of investment. This kind of guarantees has investigated deeply in this paper so we design and price it in the form of option

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Defined Benefit
  • Defined Contribution
  • Minimum Guarantee
  • Multi-Layered Social Security System
  • Supplementary Insurance