برنامه‌های رفاهی برای تعدیل اثرات تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون رفاه اجتماعی

چکیده

با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۷ احتمال از سرگیری و یا تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. از این‌رو نیاز به پیش‌بینی اثرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران بیشتر احساس می‌شود. اگر سیاست‌گذار حوزۀ رفاهی از تأثیر تحریم‌ها بر هر گروه آسیب‌پذیر درک مناسبی داش‍ته باشد، می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های متقابل، زیان رفاهی تحریم‌ها را به حداقل برساند. با توجه به سابقۀ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌توان از این تجربه برای شناسایی اثرهای رفاهی در این دوران بر گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کرد. همچنین با اذعان به اثرهای احتمالی تحریم بر سبد مصرف غذایی خانوار، به فقر غذایی خانوارها و آثار تحریم بر آن  نیز توجه ویژه شده است. از این‌رو، برنامه‌هایی توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعدیل اثرهای تحریم و به طور کلی توانمندسازی جامعه و افزایش سطح رفاه اقشار فرودست طراحی شد و برخی در مسیر اجرایی شدن هستند. مقالۀ پیش رو کلیاتی از این برنامه‌ها را ارائه می‌کند. برای مقدمه تصویری از تأثیر تحریم‌ها بر سطح معیشت و رفاه مردم ارائه شده است و سپس هر یک از این برنامه‌ها (برنامه حمایت غذایی، برنامۀ تضمین حداقل درآمد، مشاغل عمومی، یکپارچه­سازی نظام حمایت اجتماعی) تشریح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welfare programs to mitigate the effects of sanction

نویسنده [English]

  • social welfare ministry of coorpratives labour And social welfare
social welfare ministry of coorpratives labour And social welfare
چکیده [English]

Considering the withdrawal of the United States from the comprehensive joint action agreement (Jcpa) in May 2018, resumption or intensification of sanctions against Iran will increase Therefore, the need to predict its possible effects on Iran's economy. If the welfare policy-maker understands the impact of sanctions on any vulnerable group, can minimize the loss of by adopting mutual policies. Given the history of economic sanctions against Iran, this experience can be used to identify the effects of this period on vulnerable groups. Also, acknowledging the potential effects of sanctions on the household food basket, the poverty of households and the effects of sanctions on food poverty.Hence, plans are being developed by the Social Welfare of the Ministry of Co-operation, Labor and Social Welfare to moderate the impact of sanctions and, in general, to empower the community and to raise the level of well-being of the lower strata, and some are on the path to implement. The below provides an overview of these programs. First of all, there is a picture of the impact of sanctions on the level of livelihoods and welfare of the people, and then each of these programs (minimum income guarantee program, public employment, integration of the social support system) are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sanction"
  • "public welfare"
  • "Social supporting system"