کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمانهای بیمه ای با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی شهرستان لامرد

چکیده

امروزه تقلب که قدمتی به اندازه زندگی بشریت دارد، یک کسب وکارچندین میلیون دلاری در سطح دنیا محسوب شده و حجم مالی آن روز به روز در حال افزایش است. در سالهای اخیر، توسعه فناوریهای جدید راههای زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید،علاوه بر تمامی مزایا و منافعی که دارد، ممکن است فرصتهای بیشتری را برای ارتکاب تقلب در اختیار مجرمان قرار دهد.
شناسایی نقاط بحرانی بروز تقلب در اولین گام انجام شد . ضمن شناسایی بخش های تقلب خیز سازمان تامین اجتماعی از طریق تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی پرونده های قضایی ، اولویت بندی ها مشخص و داده های متناظر از بانک اطلاعات مرتبط استخراج گردید . داده های اولیه پالایش و متغییرهای کلیدی شناسایی شد . تمامی حالتهای ممکن از دو وضعیت موجود " تقلب" و سالم " ، جهت تهیه جداول داده های آزمون و تست در قالب فایل های اکسل طراحی و جهت شناخت الگوی رفتاری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در راستای سوء استفاده از منابع در اختیار الگوریتم های داده کاوی قرار گرفت . نتایج پیاده سازی الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی ، درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه طراحی، در قالب 3 آزمایش مجزا توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی و بهترین الگوریتم جهت پیاده سازی کدهای SQL نهایی شناسایی گردید . در بخش پایانی تحقیق پیشنهادات سازنده جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تقلب در سازمان تامین اجتماعی به تفصیل شرح داده شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fraud detection and management strategies in the insurance organizations using data mining techniques

نویسنده [English]

  • ali hosseini
Information Technology Expert at Lamard County Social Security
چکیده [English]

Today, fraud, which dates back to the size of human life, is a multi-million dollar business worldwide, and its financial size is increasing day by day. In recent years, the development of new technologies has opened many ways for fraudsters and criminals to commit fraud. Creating a new information system, in addition to all its benefits and benefits, may offer more opportunities for offenders to commit fraud.
 Identification of the critical points of the occurrence of fraud in the first step. Identifying the fractious sectors of the Social Security Organization by completing the questionnaire, interviewing and reviewing cases, the prioritization and related data were extracted from the relevant database. Primary refinement data and key variables were identified. All possible scenarios from the two existing "cheating" and "healthy" situations are designed to prepare the test and test data sheets in the form of Excel files and to identify the patterns of behavior of the insured organizations of the Social Security Organization in order to exploit the resources available to the data mining algorithms. The results of the implementation of artificial neural network algorithms, decision trees and the nearest designer neighbor were identified in the form of three separate tests by simulation software and the best algorithm for implementing the final SQL code. In the final section of the research, the manufacturer's suggestions Reforming and preventing fraud in the social security organization It is described in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fraud
  • insurance fraud
  • data mining
  • application of data mining in fraud detection
  • fraud detection in social security organization