ارزیابی خدمات غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه تهران

2 پژوهشگر اجتماعی

چکیده

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می‌پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه‌شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد به‌رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده‌کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه‌شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده‌کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه‌ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم‌ترین گروه سنی بیمه‌شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه‌شدگان است. همچنین پرداختی‌ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر عدم کفایت هزینه‌ای این خدمات است. براساس مصاحبه‌های انجام‌شده مهم‌ترین چالش‌های خدمات غرامت دستمزد را می‌توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش‌های نهادی وسازمانی (طولانی‌شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداختی‌ها؛ عدم آگاهی بیمه‌شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی‌کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست‌های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده‌ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه‌های جانبی پزشکی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of sickness benefits in Iran

نویسندگان [English]

  • Khayyam Azizimehr 1
  • Ameneh Mirzaiy 2
1 University of Tehran
2 Researcher
چکیده [English]

Abstract
This paper deals with the evaluation of sickness benefit in Iran and it has used documentary and interview methods. The results show that despite the increase in the insured ratio, the ratio of issued documents for sick pay has declined from 1390(2011) to 1395 (2016). Concerning gender, the proportion of women who have used sick pay services is less than insured women (unlike men), but in the recent years, the ratio of women who used the benefits have been higher than the proportion of insured women. 40-45-year-old insured persons are the healthiest age group because the ratio of sick paid persons in this age group is lower than that of the insured. In addition, the paid amount is less than the poverty line and is around one-third of monthly urban household expenditure. According to the interviews, the most important challenge of this kind of services can be categorized into three categories that each of them include some sub-category as bellow: institutional and organizational challenges (prolongation the documents processing; users incognizant of regulation; registration errors; problems related to inquireing about the status of insured persons; insufficient branches and personnel who deal with these services); the problems arising from the employers’ performance (error in lists which are sent by employers; dismissal possibility of insured persons; the difficulty of getting a leave to track the file); the influence of these services in users life (economics difficulty related to delays in payments).

Keywords: Sickness benefit, sufficiency, challenges related to the sickness benefits

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sickness benefit
  • sufficiency
  • challenges related to the sickness benefits