منطقه‌بندی در خدمات درمانی: مرور شواهد بین‌المللی و تجربه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه و اهداف: سطح‌بندی یا منطقه‌بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین‌کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به‌نحوی‌که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه‌بندی به‌منظور ارائه ارزان‌تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می‌پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است.
روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام‌مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام‌شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح‌بندی و منطقه‌بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته‌اند، در مرور نظام‌مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله‌ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته‌های حاصل از مرور نظام‌مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش‌ها و شواهد مربوط به منطقه‌بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده‌سازی سیاست منطقه‌بندی، تجمیع شده و ارائه شده‌اند. بیشترین مستندات منطقه‌بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه‌ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم‌ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات بیماران، مهم‌ترین چالش‌های منطقه‌بندی خدمات درمانی در نظام‌های سلامت هستند. یافته ‏های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده‌سازی نظام منطقه‌بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت‌های منطقه‌بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه‌بندی در کانون توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning in the Health Services: Reviewing International Evidence and Iranian Experiences

نویسندگان [English]

 • Samira Emadi 1
 • Somayeh Noori hekmat 2
 • Reza Dehnavieh 2
 • Rohaneh Rahimisadegh 2
 • Ali Masoud 2
 • Zahra Zare 2
 • Salman Bashzar 2
 • Nadia Mirshekari 3
 • Monireh Balochi 2
 • Mohammadreza Chashm Yazdan 2
 • Yousef Shabani 2
 • Atousa Pourshekhali 2
1 Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences,
2 Kerman University of Medical Sciences
3 Faculty of Management and Medical Informatics, Kerman University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction and purpose:Classification or zoning the health services refer to the specialarrangement of health care supplier units; so that health services could be available with the lowest cost and the highest quality for society. Zoning is done to provide cheaper services and effective and equitable distribution of resources and avoiding unnecessary services.Current study has been done to identify the experiences of other countries. Present study is a systematic and meta-synthesis review which is done by of all Persian and English researches that investigated strategies, patterns, processes, results and experiences of leveling and zoning the health care services that entered in systematic review and by using 7 steps technique of meta-synthesis and combination and integration of obtained findings of systematic review. In this part, all of the researches, documents, reports, and evidences of zoning of active countries with the effective experiences for implementing zoning policy are collected and presented.Most of the documents of health services zoning is in US, Canada, Italy, Brazil, Australia and Cuba.Decreasing the expenses and increasing the safety and satisfaction of patients from health services and lack of coordination and information sharing, are the most important challenges of health care zoning in health systems. Findings of this article mentioned the importance of implementation of services zoning for equitable access to health care and also mentioned benefits and limitations that need to be considered to design an appropriate zoning model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital
 • Health services
 • Zoning