بررسی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد شهری

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان­سنجی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص­های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است.
روش: روش تحقیق به‌صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه­ای و منابع نهادها و سازمان‌های بین‌­المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد)[1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه­کننده اصلی آن در سطح بین­المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به‌صورت قاره­ای طبقه‌­بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه­های سرمایه‌گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص­های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت‌­بندی شد.
یافته‌ها: در نهایت با بررسی بخش­های مزیت­دار و مناسب سرمایه‌گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه‌گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت‌ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به‌عنوان اولویت‌­های اول سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت­های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه­ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه‌گذاری معرفی شدند.
 [1]. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Development of Foreign Investment of Covered Companies and Institutions of Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Ali Hemmatjou
MA in Urban Economy
چکیده [English]

Goal: Feasibility of the foreign investment development of covered companiesand institutions of Social Security Organization with regarding business indicators and great tendencies of foreign markets is the main purpose of this article.
 
Method:The research method is analytical and descriptive and it is a tool forcollecting registers, libraries and resources of institutions and international organizations. For this purpose, first, status of foreign direct investment in world based on the last statistics and UN conference information about trade and development (UNCTAD) on inflow and outflow, in line with historical analysis of attractive markets of foreign direct investment and basses of the main suppliers, were investigated internationally. Subsequently, studied countries were selected and categorized continental, were prioritized by reviewing past processes of investment indicators and foreign interaction of studied countries economy and also business indicators of mentioned countries.
 
Findings: Finally, by investigating the advantageous and suitable sections forinvesting in each every one of these countries, foreign investment matrix of every single country and activity fields of covered companies and institutions of Social Security Organization which was the final product of this study, were extracted. Conclusion: According to this matrix, several countries and activity field as top priority of investing for companies were introduced. For example in Asia Turkey, China and Oman and communication activities field, transportation, financial and insurance services and tourism were identified as the top priorities for investing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNCTAD
  • Social Security
  • Foreign Direct Investment