مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی در ایران و پنجاه کشور جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی، دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

4 مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت، پژوهشکدۀ آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: ازکارافتادگی، کاهش درآمد به‌سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه، یا بیماری که برحسب میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیون­‌های پزشکی به دو دستۀ ازکارافتادگی کلی و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می‌‌­شود. در این مطالعه می‌کوشیم بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در 50 کشور جهان بررسی کنیم.
روش: این پژوهش، یک مطالعۀ کاربردی، گذشته­‌نگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور توصیف قوانین پوشش، نحوۀ تأمین مالی، نحوۀ احراز شرایط و میزان مزایای بیمۀ ازکارافتادگی در کشورهای جهان انجام شده است.
یافته­‌ها و نتایج: این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه، قانون جاری، نوع نظام بیمه‌­ای، افراد تحت پوشش بیمۀ ازکارافتادگی، نحوۀ تأمین مالی بیمۀ ازکارافتادگی، نحوۀ احراز شرایط بیمۀ ازکارافتادگی، میزان مزایای بیمۀ ازکارافتادگی، و سایر برنامه‌­های بیمۀ ازکارافتادگی به تفکیک کشورهای جهان ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Non-Work Related Disability Insurance in Iran and Fifty Countries

نویسندگان [English]

  • Hamidrezza Hendi 1
  • Salaheddin Karimi 2
  • Sina Ahmadi 3
  • Neda Soleimanvandiazar 4
1 Ph.D Candidate of Social Health and Social Welfare, University of Social Welfare in Rehabilitation Sciences
2 Social determinants of health research center, tabriz University of Medical Sciences
3 Department of Social Welfare Management,, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
4 Preventive medicine and public health research center, Psychosocial Institute, Iran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Goal: Disability is a reduction in income due to a decrease in work ability resulting from an accident or illness, which is divided into two categories: Total disability and Partial disability, according to the degree of disability and according to medical commissions. In this study, we seek to compare Non-Work Related Disability Insurance in Iran and in fifty countries worldwide. 
Method: This study is an applied, retrospective, descriptive, comparative study designed to describe the laws of coverage, how to finance, how to qualify, and the extent of disability benefits in countries around the world.
 Findings and results: This study in a comparative table, consisting of basic law, current law, type of insurance system, people covered by disability insurance, how to finance,disability insurance, how to qualify for disability insurance, disability insurance benefits, and Other disability insurance programs have been cited by countries around the world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disability
  • Disability Insurance
  • Non-Work Related Disability Insurance
  • Social Security
  • A comparative study