دریافت مستمری من غیر حق در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم

چکیده

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ‌گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می‌گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه‌برداران دارند؛ اما کیفردهی آن‌ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین‌رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت‌کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش‌های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه‌وتحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Receiving a Salary other than Your Own One in the Iranian Penal System

نویسنده [English]

  • Saman Dostmohammadi
PhD Student in Criminal Law & Criminology, University of Qom
چکیده [English]

Background: Receiving a salary other than your own one from Social Security is done in a variety of ways. Some perpetrators succeed in obtaining a salary by resorting to fraudulent means and others do so by lying and concealing the truth. The first group is remarkably similar to fraudsters, but their punishment will be a specific and independent criminal offense under Article 97 of Social Security Penal Code. The second group will be excluded from Article 97 of Social Security Penal Code and will be subject to Article 2 of the Law of Intensifying Punishment for Perpetrators of embezzlement, bribery and Fraud. For the inclusion of Article 97 of Social Security Penal Code against receiving a salary other than your own one, the causal relationship must be effective between the counterfeit citation means and the result (i.e., the establishment of a salary). For the inclusion of Article 2 of the Law of Aggravation of the Perpetrator's Behavior, like the crime subject to Article 97, the perpetrator must do a wrongdoing; therefore, establishing a salary due to silence and abandonment of the recipient has no criminal character. In case of the psychological basis, in order to include the above-mentioned cases in receiving a salary other than your own one, in addition to general ill will, the existence of special ill will is also necessary. In this article, receiving a salary other than your own one and its methods will be analyzed from the perspective of criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salary
  • Article 97 of Social Security Penal Code
  • fraud
  • Acquisition of property
  • Illegal means