ارزیابی تأثیر اجتماعی واگذاری سازمان‌های تابعة تأمین اجتماعی؛ مطالعه موردی بانک رفاه کارگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسی این امر است که واگذاری بانک رفاه کارگران، چه اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی‌نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین خواهد داشت؛ این پژوهش به بررسی استدلال‌های موافقین و مخالفین طرح واگذاری بانک رفاه کارگران پرداخته و درصدد شناسایی پیامدهای احتمالی این سیاست است.
روش: پژوهش حاضر، در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی، با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده صورت گرفته است. پیاده‌سازی و تحلیل داده­‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10 در دو مرحلة کدگذاری و مقوله‌بندی انجام شده است.
یافته‌ها:  یافته‌های پژوهش نشان می‌­دهد که استدلال‌­‌های موافقین مبنی بر توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است. در مقابل، مخالفین واگذاری، عمومی‌بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم شمول آن در قانون مطرح شده، نیاز سازمان بیمه‌­گر به مدیریت وجوه و سرمایه‌­گذاری و اختلال عملکردی سازمان را دلایل مستثنی‌شدن این بانک می‌­داند.
نتیجه‌گیری: جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی هرچند ممکن است حاوی نتایج مثبتی باشد؛ اما پیامدهای جبران‌ناپذیر اجتماعی نیز به‌دنبال خواهد داشت که انجام آن را توجیه نمی‌­کند و در نتیجه اهداف اولیۀ قانون‌گذار محقق نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Social Impact of Assigning the Affiliated Entities of Social Security Organization A Case Study of the Refah Bank

نویسندگان [English]

  • Amirali Sharif Mohseni 1
  • Zahra Sedaghatgoo 2
  • Mohammad Adeli 3
1 MA in Social Welfare and Planning, Tehran University (Corresponding Author)
2 Student of MA in Social Welfare and Planning, Allameh Tabatabaie University
3 MA in Sociology, Tehran University
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is to study and assess the socialimpact and likely outcomes of transferring the stocks of Refah bank on its various interested parties including workers, employers, Social Security Organization, Refah bank and other institutions.
Method: The present study is on the basis of applied research, using qualitativemethod and interview technique. Data implementation and analysis was performed using MAXQDA 10 quality analysis software in two stages of coding and categorization.
Findings: Findings show that the arguments of the agreed group are based ondistributing banking risk and preventing the managerial influence of the Social Security Organization on the Bank. While, those against the transfer believe on non-government public nature of Social Security Organization; and the need of the insurance organization to manage its funds and investments.
Conclusion: Finally, the study concludes that the separation of theRefahBankfrom the Social Security Organization may have positive results, but will also have indispensable social consequences that makes it unjustifiable. As a result, the legislator’s initial goals will not be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refah Bank
  • Social Security
  • Social Impact Assessment
  • Assignment