مدیریت دانش: مطالعۀ موردی ادارۀ تأمین اجتماعی ایالات متحدۀ آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، سوپروایزر آموزشی بیمارستان سبلان مدیریت درمان استان اردبیل، سازمان تأمین اجتماعی (نویسندۀ مسئول)

2 استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

هدف: مدیریت دانش ابزاری قدرتمند برای پرداختن به موضوع «پا به سن گذاشتن دولت»[1] و سایر عوامل مؤثر در فقدان تخصص در سازمان‌های دولتی است. مقالۀ حاضر با هدف مطالعۀ موردی مدیریت دانش در ادارۀ تأمین اجتماعی ایالات متحده انجام‌ گرفته است و توصیه‌ها و پیشنهاداتی دارد دربارۀ اینکه چگونه فرایند مدیریت دانش می‌تواند منابع ارزشمند دانش را به‌صورت مطلوب حفظ کند. این مطالعۀ دومرحله‌ای در زمینۀ افزایش میزان مزایای قابل‌پرداخت یا افزایش حق‌بیمۀ قابل‌وصول BRI/PAC)[2]) - یکی از فرایندهای اصلی ادارۀ تأمین اجتماعی ایالات متحده که همواره با خطر ازدست‌دادن دانش حیاتی روبه‌رو است - انجام‌گرفته است.
نتیجه: این مطالعه نشان می‌دهد که به‌اشتراک‌گذاریِ دانش، آموزش و به‌طورکلی ایجاد یک محیط کاری مدیریت دانش- محور نویددهندۀ بهبود عملکرد BRI/PAC[3] در ادارۀ تأمین اجتماعی است.
 
[1] Graying of government
[2] The Benefit Rate Increase/Premium Amount Collectible
[3] یکی از فرآیندهای اصلی ادارۀ تأمین اجتماعی افزایش میزان مزایای قابل‌پرداخت یا افزایش مبلغ حق‌بیمۀ قابل‌وصول است  که از این به بعد با حروف اختصاری BRI / PAC نشان داده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management: A Case Study of the U.S. Social Security Administration

نویسندگان [English]

  • Shahram bakhshi hajikhajeloo 1
  • Tooran Soleimani 2
  • Yosef Nam,var 3
1 PhD Candidate in Educational Sciences, Islamic Azad University, Ardebil Province, Educational Supervisor of Sabalan Hospital, Treatment Management, Ardebil Province, Social Security Organization (Corresponding Author)
2 Assistant professor, Educational Science Group, Ardebil Azad University
3 Associate professor, Educational Science Group, Ardebil Azad University
چکیده [English]

Objective: Knowledge management can be a powerful tool for addressing the “graying of government” and other factors contributing to the loss of expertise in government organizations.
This paper presents a case study of knowledge management at the U.S. Social Security Administration and provides recommendations for how knowledge management might better
protect valuable knowledge resources.
A two-phase study was conducted of the Benefit Rate Increase/Premium Amount Collectible
(BRI/PAC), a core process at the U. S. Social Security Administration, where critical knowledge is at risk of being lost. The study suggests that knowledge sharing, training, and the overall development of a working environment conducive to knowledge management promise to enhance
performance of the BRI/PAC operation, at SSA. © 2001 Elsevier Science Inc. All rights reserved.
In its broadest sense, knowledge management (KM) is the ability to leverage intellectual
capital (knowledge) for achieving organizational goals. Organizations are realizing that their true
strength lies in the intellectual capital of their employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Social Security Administration
  • A U.S. Case Study