مسئولیت اجتماعی شرکتی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا (بررسی شرکت‌ها در کشور اسپانیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه بازرگانی چند رشته ای، گروه مدیریت بازرگانی و اقتصاد، دانشگاه سالامانکا، 37008 سالامانکا، اسپانیا (نویسندۀ مسئول)؛ lajefa@usal.es

2 دارویی سالامانکا، 37006 سالامانکا، اسپانیا mf.mariafagundez@gmail.com

3 مترجم مقاله، کارشناسی ارشد روانشناسی، پژوهشگر مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی asadi.h@ssor.ir

چکیده

تعریف: پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ویروس SARS-CoV-2 نیاز به همکاری همۀ عوامل برای مواجهه با سناریویی را که قبلاً ندیده‌ایم، برجسته کرده است.
هدف: اهداف این مقاله تجزیه‌وتحلیل تصمیماتی است که شرکت‌های بزرگ اسپانیایی در سخت‌ترین دوران اپیدمی نشان داده‌اند و تعیین موضوعاتی که این شرکت‌ها در پی آنها بوده‌اند.
نتیجه: نتایج نشان می‌دهد که چندین شرکت در قبال جامعه تعهد زیادی نشان داده‌اند و اقداماتی را انجام می‌دهند که از عواقب COVID-19 می‌کاهد که به روش‌های مختلفی تلاش بر بهبود شرایط دارند. به طور مشخص، سه گروه مسئولیت شناسایی شده است: (1) حفاظت از منافع ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران (2) حمایت از رفاه جامعۀ اسپانیا به‌طور کلی و گروه‌های آسیب‌پذیر به‌طور خاص و (3) ترکیب اقدامات نوع‌دوستانۀ قبلی با منافع تجاری.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility during COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Isabel-María García-Sánchez 1
  • Alejandra García-Sánchez 2
  • Hassan Asadi Lari 3
1 Multidisciplinary Business Institute, Department of Business Administration and Economics, University of Salamanca, 37008 Salamanca, Spain (Correspondence Author); lajefa@usal.es
2 Pharmaceutical, 37006 Salamanca, Spain; mf.mariafagundez@gmail.com
3 MSc in psychology, Researcher, Social Security Research Institute, asadi.h@ssor.ir
چکیده [English]

Definition: The health, economic, and social consequences of the SARS-CoV-2 virus have highlighted the need for collaboration among all agents to face a scenario that we have not before seen. 
Purpose: The aims of this paper are to analyze the involvement that large Spanish companies have shown during the toughest moments of the epidemic and to determine the objectives these companies have pursued with them.
Result: The results show that several firms have shown a great commitment with society, developing actions that alleviate the consequences of the COVID-19 like others have developed several strategies with different objectives. More concretely, three clusters of responsibility have been identified: (i) protecting only the interests of shareholders and investors; (ii) favoring the wellbeing of the Spanish society in general and vulnerable groups in particular; and (iii) combining the previous altruistic actions  with commercial interests.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • corporate social responsibility
  • altruism
  • CEO
  • stakeholder, engagement
  • crisis