دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 59، خرداد 1400، صفحه 1-258 
مسئولیت اجتماعی شرکتی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا (بررسی شرکت‌ها در کشور اسپانیا)

صفحه 203-232

ایزابل ماریا گارسیا سانچز؛ الجندرا گارسیا سانچز؛ مترجم: حسن اسدی لاری