بررسی زندگی خانوادگی سالمندان در ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه پسیفیک لوتران ciabattari@plu.edu

2 دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه یزد (مترجم مسئول) masoudzmp@yahoo.com

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله به زندگی خانوادگی سالمندان آمریکایی پرداخته می‌شود و تعریف سالمندی، زمینۀ جمعیت‌شناختی سالمندان، روابط زناشویی در میان سالمندان، پدربزرگ/مادربزرگ بودن، مسئلۀ مراقبت از نوه‌ها، تبادلات بین‌نسلی و پیچیدگی خانوارهای سالمند مورد بررسی قرار می‌گیرند. از آن‌جا‌که امید به زندگی نسبت به گذشته بیش‌تر شده است، تمرکز بر زندگی خانوادگی آمریکایی‌های سالمند امروزی عمدتاً معطوف به مسئلۀ دگرگونی است و نه مسئلۀ پیوستگی. گرچه برخی از پیوستگی‌ها آشکار هستند، مانند نقش زنان سالمند به‌عنوان مراقب و آسیب‌پذیری سالمندان فقیر، اما دگرگونی‌های ایجادشده به‌مراتب مهم‌تراند. امروزه بیشتر آمریکایی‌ها در دهه‌های هفتاد و هشتادسالگی زندگی‌شان قرار دارند و پیچیدگی‌های خانوادگی سال‌های اولیۀ زندگی و نیز مسائل مربوط به فرزندان و نوه‌های‌شان را به همراه دارند. از سوی دیگر، یکی از چالش‌های ساختار جمعیتی مسن این است که چه ‌کسانی از افراد سالخورده، که تعدادشان رو به افزایش است، مراقبت خواهند کرد. این امر زمانی اهمیت می‌یابد که فرد در سطح کلان، هزینه‌های برنامه‌های دولتی برای حمایت از سالمندان، مانند تأمین اجتماعی، و در سطح خرد، مراقبت‌های بین‌فردی را مد نظر قرار دهد. افزون‌براین، جمعیت سالمند نه‌تنها به لحاظ نژاد، بلکه از نظر وضعیت ارتباط و نقش‌های خانوادگی به‌طور فزاینده‌ای متنوع است. بیشتر سالمندان به‌طور موقت، منظم و یا دائم از نوه‌های‌شان مراقبت می‌کنند؛ و رشد مهاجرتْ افزایش‌دهندۀ گوناگونی نژادی- قومی جمعیت سالمند است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Family Experiences of the Elderly in the United States

نویسندگان [English]

  • Teresa Ciabattari 1
  • Translated by: Masoud Zamani Moghadam 2
  • and Omid Mazlumi Moghadam 3
1 Associate Professor of Sociology at Pacific Lutheran University. ciabattari@plu.edu
2 PhD , Sociology (Social Affairs), Yazd University (Corresponding Translator) masoudzmp@yahoo.com
3 PhD Candidate, Sociology, Yazd University
چکیده [English]

This paper examines the family experiences of American elders. As life expectancy has increased, today, focusing on the family life of older Americans is a matter of change, not continuity. Although some of the linkages are obvious, such as the role of women as caregivers and the vulnerability of the elderly, the changes that have taken place are far more important.
The main reason for this is the longer life expectancy, and unlike other stages of life, this phenomenon did not exist for many previous generations; they died very soon, while most Americans today are in their seventies and eighties, with the family complications of the early years as well as issues with their children and grandchildren.
On the other hand, one of the challenges of an aging population structure is how to care for the growing number of older people. This is true when one considers the costs of government programs to support the elderly, such as social security at the macro-level, and interpersonal care at the micro-level. In addition, the elderly population is increasingly diverse not only in terms of race but also in terms of relationship status and family functions. Most of them take care of their grandchildren temporarily, regularly, or permanently; and the growth of migration is enhancing the racial-ethnic diversity of the elderly population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Senior Adults
  • The United States
  • Intergenerational Relations
  • Parents