نظام بیمه اجتماعی در پادشاهی عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، ابتدا زمینه تاریخی بیمه اجتماعی در عربستان سعودی و نیز نظام موجود بیمه اجتماعی در این کشور و برنامه های مربوط به آن را تشریح می کند و سپس به ویژگی های نظام بیمه اجتماعی در عربستان و گستره پوشش بیمه می پردازد. آنگاه مراقبت ها و مقرری های مربوط به سوانح شغلی، از جمله مراقبت های درمانی جامع، از کار افتادگی کلی و جزئی، تعیین میزان معلولیت و معاینات ادواری، مقرری برای شخص مراقبت کننده، کمک عائله مندی، غرامت مقطوع، مقرری بازماندگان ایتام و کمک هزینه کفن و دفن توصیف گردیده است.در ادامه مقاله، مقرری های بیمه مستمری سالانه، از جمله مستمری بازنشستگی و شرایط آن، مستمری بازنشستگی معلولیت غیرشغلی و شرایط لازم، و حق مستمری بازماندگان، بیان می شود. چگونگی تأمین بودجه در عربستان، هزینه های اداری سازمان بیمه اجتماعی و نحوه مدیریت نظام بیمه اجتماعی نیز در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پایان مقاله، نویسنده اصلاحات نظام بیمه اجتماعی عربستان را به اجمال بیان کرده است.

عنوان مقاله [English]

Social Security System in the Kingdom of Saudi Arabia

نویسنده [English]

  • mansoreh hakami