گشودن صندوقچه خاطرات به بهانه ای تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این گزارش ، با عنایت به فرارسیدن پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که در مسیر خود، به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شد، رخدادهای مهم قانونی وتشکیلاتی این نیم قرن را در حوزه تأمین اجتماعی، مرور می کند. آنگاه خاطراتی از تکوین سازمان تأمین اجتماعی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بیان می شود. در مقاله تأکید می گردد: «شاید گفته شود، عنوان «تأمین اجتماعی» و تصورِ گذشتن جامعه از مراحل ایجاد بیمه های اجتماعی ایجاب می کرد در زمینه مسائل رفاهی مردم، جهش های بزرگی صورت گیرد، در حالی که بدون تردید، مقدمات، تدارکات و آموزش های بسیاری لازم است تا طفل کودکستانی به مرحله تحصیلات دانشگاهی برسد».سپس با اشاره به تعاریف مختلف ارائه شده در مورد مفهوم «تأمین اجتماعی»، عدم تطابق «سازمان» تأمین اجتماعی در ایران با لوازم و مؤلفه های ضروری آن – ضمن اشاره به خاطرات مربوط – توضیح داده می شود. مقاله همچنین با اشاره به سابقه ۵۰ ساله سازمان تأمین اجتماعی، این نهاد را صاحب صلاح ترین بخش برای تصمیم گیری وعمل خود معرفی می کند.

عنوان مقاله [English]

Opening the magazine for historical reasons

نویسنده [English]

  • khosro saeedi