سیستم مراقبت های بهداشتی ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله با توجه به این نکته که ژاپن در سال ۱۹۲۶ اولین کشور غیر غربی بود که بیمه اجتماعی را آغاز کرد و در سال ۱۹۶۱ به پوشش کامل و همگانی آن دست یافت، راه های موجود سیاستگذاری برای کشورهای در حال توسعه را با استفاده از تجربه ژاپن در رابطه با تولید و ارائه خدمات بهداشتی و نحوه تأمین منابع مالی آن ارزیابی می کند. این نوشتار، هم پیشینه تاریخی و هم ساختار کنونی نظام بهداشتی ژاپن را با تأکید بر رویکرد آن در رابطه با پرداخت ها و نقاط ضعف و قوت سیستم بررسی می کند.در ادامه، ظهور بیمه اجتماعی در ژاپن، دوران پس از جنگ جهانی دوم، ابعاد کهن کمک های خیریه و ویژگی های جدی بیمه اجتماعی و سیستم ارائه خدمات در ژاپن تشریح شده اند. همچنین سلطه بخش خصوصی از دهه ۱۹۶۰ میلادی تا نیمه دهه ۸۰، میزان و نسبت پایین کارکنان و میزان بالای تجهیزات تشخیص میزان های استفاده و نیز بهره مندی در خدمات بهداشتی درمانی ژاپن نیز تبیین شده است.مقاله همچنین سیستم مالی ارائه خدمات درمانی و مراقبت های بهداشتی، مخارج، منابع مالی، روش پرداخت، میانگین هزینه روزانه مراقبت های درمانی و درآمد پزشکان در ژاپن را توضیح داده است.در خلال مباحث مقاله، اقدامات وزارت بهداشت و درمان ژاپن، هزینه های پایین مراقبت های بهداشتی، کیفیت نابرابر مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و رقابت آن ها نیز بررسی می شود.مقاله در انتها، تجربه ژاپن را برای کشورهای در حال توسعه، قابل تأمل می داند؛ تجربه ای که شامل موضوعات و مسائل مرتبط با برابری و کارایی، ترکیب تأمین مالی خصوصی ودولتی، امکان تلفیق مراقبت های رسمی و غیررسمی، ادغام بخش خصوصی و دولتی در ارائه مراقبت های بهداشتی، دسترسی و کیفیت و مشکلآن جام تغییر، است

عنوان مقاله [English]

Japanese health care system

نویسندگان [English]

  • n eca
  • v t hico
  • abolghasem purreza