چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

نویسنده

چکیده

این مطب مجموعه ای مشتمل بر ۱۲مطلب ترجمه شده است، به این ترتیب زیر است:
۱٫ «عدالت اجتماعی، مفهومی کهنه یا هنوز زنده» که بررسی و تألیف تفصیلی پروفسور مارک فلوربایی، متخصص نظریه های معاصر «عدالت اجتماعی» است.
۲٫ «پرستار تعلیم دیده یا خانگی؟» که گزارشی از وضع معیشتی و شغلی پرستاران مرتبط با «سازمان ملی خدمات درمانی» انگلستان است که از پایین بودن سطح حقوق ها، شرایط نامناسب کار و بهره کشی زیاده از حد شکایت دارند.
۳٫ «نوجوانان گریزپا در آمریکا» که مسأله فرار نوجوانان آمریکایی از خانه را که به درجات بالایی از وخامت رسیده است، بررسی می کند.
۴٫ «دولت چین، معادن مرگبار را می بندد»؛ گزارشی از تعطیلی هزاران معدن کوچک ذغال سنگ در چین، به قصد کاهش مرگ ومیرهای ناشی از شرایط نامناسب کار است.
۵٫ «نظام خدمات درمانی انگلستان در معرض حملات شدید محافظه کاران»؛ گزارشی از انتقاد حزب محافظه کار انگلستان از نحوه تأمین هزینه های خدمات درمان عمومی و برنامه های حزب حاکم کارگر – در این زمینه – است.
۶٫ «بچه های افسرده نیویورک»، وضع روحی – روانی کودکان نیویورک را پس از حادثه ۱۱ سپتامبر مورد تأمل قرار داده است.
۷٫ نقد و بررسی طرح فرانسوی موسوم به «دیپلم متوسطه برای همه» در گفتگو با استفن بو، جامعه شناس فرانسوی.
۸٫ تشریح طرح جریمه کردن بیماران در انگلستان به دلیل اتلاف وقت پزشکان و بیمارستان ها.
۹٫ تبیین شکاف فزاینده بین فقرا و ثروتمندان در چین.
۱۰٫ بی توجهی به بهداشت روانی در جهان.
۱۱٫ خانه سازی در گورستان های سنگاپور.
۱۲٫ روز جهانی کودک.

عنوان مقاله [English]

A prospect of social welfare in today's world

نویسنده [English]

  • naser movafaghiyan